Make your own free website on Tripod.com

Kolej Komuniti Langkawi Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

..::: Piagam Pelanggan :::..

:: Laman Utama
:: Perutusan Pengarah
:: Piagam Pelanggan
:: Kakitangan Kolej
:: Syarat Kemasukan
:: Aktiviti-Aktiviti
:: Hubungi Kami
:: Informasi
:: Galeri

 

 

Sektor Pengurusan Kolej Komuniti
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

  •  Menyediakan tenaga pengajar dan staf yang sentiasa mencukupi dan relevan dengan kursus yang ditawarkan di Kolej Komuniti KPTM
  •  Memaklumkan status permohonan kemasukan ke Kolej Komuniti KPTM kepada pemohon dalam masa satu ( 1 ) bulan selepas tarikh tutup permohonan
  •  Memberi pertimbangan dan membuat pengagihan yang sewajarnya berhubung keperluan peruntukan kewangan setiap Kolej Komuniti KPTM dalam tempoh empat belas ( 14 ) hari bekerja selepas menerima waran daripada Bahagian Kewangan
  •  Mengamalkan etika profesional dalam semua aspek pengurusan , pentadbiran dan perhubungan dengan pelanggan sepanjang masa dan ;

  •   Mengeluarkan Surat Akuan Terima dalam tempoh empat belas ( 14 ) hari setelah menerima surat aduan.


 

Kolej Komuniti
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

  •  Proses pendaftaran pelajar dalam keadaan biasa diselesaikan pada hari yang sama pelajar mendaftar
  •  Proses PLTV dilaksanakan secara sistematik , terancang dan berkesan mengikut jadual perancangan pengajaran dan pembelajaran ( P & P )
  •  Mengeluarkan Surat Akuan Terima dalam tempoh empat belas ( 14 ) hari setelah menerima surat aduan
  •  Keputusan peperiksaan akhir bagi Semester 1 dan 2 dikeluarkan dalam masa dua ( 2 ) minggu selepas semester pengajian berakhir. Bagi Semester 4 , keputusan peperiksaan akhir dikeluarkan dalam masa seminggu selepas Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Pusat.

Hak Cipta Terpelihara Kolej Komuniti Langkawi , Kedah - 2007 | Sebarang komen , cadangan atau pertanyaan sila emailkan kepada kklk_kptm@yahoo.com